O združení

Združenie vzniklo v roku 2015 za účelom posilnenia ekonomického prostredia a využitia kultúrno-historického potenciálu regiónu.

Poslanie

Podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech subjektov a občanov pôsobiacich v danom území.

Pôsobnosť

MAS Domaša pôsobí na území 25 obcí a 1 mesta.

Na stiahnutie

Ak sa chcete stať členom združenia, vyplňte a pošlite prihlášku, ktorú nájdete v tejto sekcii.

Aktuality

Žiadosť o podporu na animáciu územia

Žiadosť o podporu na animáciu územia

Dňa 28.07.2015 predložila naša miestna akčná skupina v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok žiadosť…