Vznik občianskeho združenia

Občianske združenie MAS Domaša vzniklo 18. 2. 2015 z iniciatívy podnikateľov z oblasti Domaše za účelom posilnenia ekonomického prostredia a využitia kultúrno-historického potenciálu regiónu. Občianske združenie bude tiež vytvárať predpoklady a podporovať inovatívne metódy pri procese rozvoja regiónu, usilovať sa o tvorbu nových pracovných miest a tak prispievať ku skvalitňovaniu života obyvateľov v danom území.