Schválený NFP na projekt “Prípravná podpora na animáciu Miestnej akčnej skupiny MAS DOMAŠA, o.z.”

Schválený NFP na projekt “Prípravná podpora na animáciu Miestnej akčnej skupiny MAS DOMAŠA, o.z.”

Názov projektu: PRÍPRAVNÁ PODPORA NA ANIMÁCIU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY MAS DOMAŠA, o.z. Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie: č. 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Podopatrenie: č. 19.1 – Prípravná podpora Číslo výzvy: 4/PRV/2015 Kód projektu: 191PO040014 Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť prípravu a budovanie miestnych, odborných a kvalitných kapacít na území miestnej akčnej skupiny DOMAŠA, o.z. v okrese Stropkov pomocou prístupu LEADER za účelom skvalitnenia života obyvateľov na vidieku s dôrazom na zachovanie kultúrno-historického charakteru územia. Predmetom projektu je podpora partnerstva…Čítať viac