Schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Pôdohospodárska platobná agentúra schválila stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou, udelila štatút miestnej akčnej skupiny a stanovila základnú finančnú alokáciu na implementáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (z EŠIF a ŠR SR) a zároveň stanovila dotačnú výkonostnú alokáciu (z EŠIF a ŠR SR). Prečítajte si celé znenie Rozhodnutia o odvolaníČítať viac