Občianske združenie MAS DOMAŠA, o.z.
Matice Slovenskej 899/1
091 01 Stropkov

E-mail: masdomasa@masdomasa.sk
Web: www.masdomasa.sk

IČO: 42419573
DIČ: 2120088333
Nie sme platcom DPH

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK62 5600 0000 0079 3979 4001