Dňa 05. júna 2015 sa v Bábkovej sále Mestského kultúrneho domu v Stropkove uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie občianskeho združenia MAS DOMAŠA.

Verejno-súkromné partnerstvo (VSP) vzniklo z iniciatívy podnikateľov z oblasti Domaše za účelom posilnenia ekonomického prostredia a využitia kultúrno-historického potenciálu regiónu.Občianske združenie tiež bude vytvárať predpoklady a podporovať inovatívne metódy pri procese rozvoja regiónu, usilovať sa o tvorbu nových pracovných miest a tak prispievať ku skvalitňovaniu života obyvateľov v danom území.

Valné zhromaždenie otvoril jeho predsedajúci prípravného výboru Ing. Marek Manduľa, ktorý vymenoval novoprijatých členov VSP a zároveň poďakoval prítomným podnikateľom a starostom regiónu Domaša za aktívny prístup a ochotu podieľať sa na aktivitách pri rozvoji územia. Valné zhromaždenie potom pristúpilo k voľbe orgánov MAS DOMAŠA. Predsedom správnej rady sa stal p. Ing. Marcel Friga a za podpredsedu bol zvolený p. Eduard Cichý.